İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak güncel kanunlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kanunları içerisinde özellikle işverenler için gerekli olan kısımlar işaretlenmiştir.

Gerek işveren gerekse işveren vekillerinin konu ile ilgili olarak danışmak istedikleri konularda OFİS OSGB iş güvenliği uzmanlarından bilgi almaları mümkündür.

İlk çıkan kanun 1475 sayılı kanundur.

Bu kanun daha sonra değiştirilerek 4857 sayılı kanun ve kanuna bağlı tüzük ile geliştirilmiştir.

Ülkemizin avrupa birliğine üye olmamız yolunda imzalanan sözleşmelere paralel olarak 2013 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkarılmıştır. Kanuna bağlı olarak birden fazla (30 civarında) yönetmelik çıkarılmıştır. Kanun gerekli görüldüğü zamanlarda torba yasa içerisinde yapılan değişiklikler ile güncellenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu-1475 sayılı İş Kanunu-5521 sayılı İş mahkemeleri Kanunu-6331 Sayılı İş Sağılığ ve Güvenliği Kanunu-5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ana kanunlar olarak yer almaktadır.