KİLİTLEME  ETİKETLEME SİSTEMi ( KES )

Bakım/Onarım/Revizyon/Temizlik Çalışmaları Sırasında İş Kazalarının Önlenebilmesi Açısından İşyerlerinde Kilitleme Etiketleme Sistemi(KES) Uygulamasının Önemi

İşyerlerimizde bakım/onarım/revizyon/temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için kapatılmış makina, ekipman ve enerji iletim hatlarının, bu çalışmadan haberdar olmayan başka bir çalışan tarafından açılması ağır sonuçlu iş kazalarına neden olmaktadır. Bazı işyerlerinde bu kazaları önlemek için, üzerinde çalışma yapılan makina, ekipman, enerji iletim hattının görünür bölümüne “bakım var çalıştırma!”, “arıza var çalıştırma!” şeklinde uyarı yazıları konulma yöntemi uygulanmaktadır. Ancak deneyimle sabittir ki, bu önlem yeterli olmamaktadır. Çünkü çalışanlar işyerlerinde sürekli aynı işleri, aynı şekilde yaparak ezberledikleri için, bu şekilde bir uyarıyı görmeyip makina, ekipman, enerji iletim hattını açabilmektedirler.

İş güvenliği önlemlerinin çalışanların alışkanlık, dalgınlıkla ve istem dışı da olsa kazaya uğramasını ya da kazaya neden olmasını engelleyecek şekilde alınması gerekir. Bu çalışmalar sırasında iş kazalarının önlenmesi için kesin önlem makina, ekipman, enerji iletim hattını kapatarak üzerinde bakım/onarım/revizyon/temizlik çalışması yapacak çalışanın makina, ekipman, enerji iletim hattını kendi iş güvenliği kilidini ve etiketini kullanarak kilitlemesidir. İş güvenliği uygulamalarında başarı yakalamış dünya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, ülkemizde ise yeni yeni uygulama alanını genişleten bu sisteme türkçeleştirdiğimizde Kilitleme Etiketleme Sistemi(KES) adını vermemiz doğru olacaktır.

İş güvenliği konusunda başarının önemli anahtarlarından biri “iş güvenliği uygulamalarının, işin ayrılmaz bir parçası olmasıdır.” Yani çalışanlarımız işin yapılmasını “ezberlerken” iş güvenliği de “ezberden” yapılmalıdır. Kilitleme Etiketleme Sistemi(KES) uygulamasında da makina, ekipman, enerji iletim hattı üzerinde bakım, onarım, revizyon, temizlik çalışması yapacak çalışanın bakım odasından çıkıp çalışacağı alana giderken makina, ekipman, enerji iletim hattının kilidini ve kendi kimliğini yanına almasını sağlamış olacağız.

Bu uygulama işyerinin boyutları, makina sayısı vb. bağımsız olarak her işyerinde uygulanabilmektedir. Çünkü yapılacak çalışma makina, ekipman, enerji iletim hattı özelinde tek tek yapılacaktır. Çalışanın kimliğinin de bulunması, kilitleyeceği makina, ekipman, enerji iletim hattı üzerinde kimin çalıştığını bilmek açısından önemli olduğu gibi, çalışanın sistemi, uygulamayı sahiplenmesi açısından da önemlidir. Ayrıca eğer makina, ekipman, enerji iletim hattı üzerinde birden fazla çalışanın çalışması söz konusu olursa, birbirlerinden haberdar olmaları açısından önemlidir.

İşyerlerinde Kilitleme Etiketleme Sistemi(KES) kurulduğunda, uygulamanın sürekliliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanması açısında yazılı olarak prosedür, talimatlarla oluşturulması konusu da önemlidir. Böyle bir dokümantasyon işyerine yeni başlayacak çalışanlara bu konuda verilecek eğitimlerde de kullanılabilir.

Kilitleme Etiketleme Sistemi(KES) konusunda gerekli rehberlik tarafınıza İSG ve Çevre uygulamalarınızda çözüm ortağınız olmayı hedefleyen firmamız tarafından başvurunuz halinde yapılacaktır.