Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama ve Uygunluk Değerlendirme Hizmeti

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde; 30 Nisan 2013 tarihli  28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Türk Loydu uzman ve deneyimli kadrosuyla tesisinizin ayrıntılı bölge incelemesini yapar, mevzuat kapsamında sağlanması gereken şartlar hakkında durum değerlendirmesi yapar.

Ofis Osgb olarak hazırlanmış Patlamadan Korunma Dokümanları için ise uygunluk değerlendirme denetimler gerçekleştirilmektedir. TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 kapsamında yapılan muayene sonrasında Uygunluk Değerlendirme Raporu düzenlenir.

Ayrıca; muhtemel patlayıcı ortama sahip işyerlerinde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (Atex 137) gereğince çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınan korunma tedbirlerinin muayene hizmeti gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında uygun görülmesi sonrasında Ofis Osgb tarafından Uygunluk Değerlendirme Raporu düzenlenir.