Yüksekte Çalışma Eğitimi; yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin bulunduğu her alan yüksek kabul edilmektedir. İş yerlerinde ciddi yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu, yüksekten düşme veya nesnelerin yüksekten düşmesi sonucu oluşmaktadır.

Yüksekte çalışma eğitimlerimizde; çalışma alanlarındaki ekipmanları doğru kullanmak, ekipmanların bakım ve onarımlarının nasıl yapılacağını öğrenmek, yaşam hattı standartlarını aktarmak, çalışma alanlarında tehlike ve tehlike oluşturabilecek her türlü duruma karşı katılımcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

Yüksekte çalışma yapacak olanların yüksekte çalışma eğitimi alması gereklidir.

Eğitim içeriği

Yüksekte çalışma ile ilgili yasal mevzuat

Yüksekte çalışmanın tanımı

Düşmeden korunma tedbirleri

Düşme durdurma sistemleri

Yaşam hatları

Düşme durdurma sistemlerinde dikkat edilecek konular

Düşme durdurma sistemi ekipmanları

Sınırlandırma ve konumlanma

Çalışma ortamlarında dikkat edilecek hususlar

Düşmelerde kurtarma uygulamaları

Ekipman bakım ve kontrolü

Uygulama (KKD giyimi ve kontrolü, temel düğüm çeşitleri, lanyard kullanımı, ankraj noktalarının düzenlenmesi, dikey yaşam hatlarının kurulması ve kullanılması)